SCHOOL OPENING 2021

Dear Berkeley Community,

The Ministry of Education (MoE) has ordered all schools in ‘Maximum Control Zones’ to close campuses to students and pursue online teaching and learning until at least January 31st. For a complete outline on our online learning please follow the link below:

https://sites.google.com/berkeley.ac.th/berkeley-online-learning-2021

.

In addition to online teaching and learning, we have taken the following steps during this time:

  • Campus is not entirely closed, but we are again restricting access to walk-in visitors. We are happy to meet in person with parents if they like, we simply ask them to call ahead to arrange a meeting time.

  • All special events will be postponed or cancelled. This includes our Chinese New Year Carnival, the rescheduled ceremony for the kindergarten graduating class of 2020, and all field trips and sports competitions. These will be rescheduled for later in the year, if possible.

Berkeley is committed to returning the students to in-person classes as soon as we are allowed to do so. Please be aware that we will need a minimum of 72 hours to resume services and reopen campus once an announcement allowing students to return has been made. 

We will continue to monitor the situation and will update you if there is any change. We thank you again for your patience and understanding, and hope you enjoy the rest of your holiday.

 

เรียนชุมชนเบิร์คลีย์ทุกท่าน,

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุข และขอให้ปีใหม่นี้ดีกว่าปีเก่าที่เพิ่งผ่านพ้นมานะครับ

วันนี้ผมขอแจ้งข้อมูลให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของโรงเรียน และการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย ในขณะนี้ทางโรงเรียนได้รับคำสั่งจากหลายองค์กรของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และส่วนหนึ่งได้รับหลายคำสั่งภายในวันเดียวกัน ดังนั้นทางโรงเรียนต้องการให้จดหมายฉบับนี้สร้างความกระจ่างและความเข้าใจกับทุกท่านถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในภายหลัง

กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และให้นักเรียนทุกคนเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคมเป็นอย่างน้อย ซึ่งกรุงเทพมหานครและโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ควบคุมพิเศษและทางโรงเรียนจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคมเป็นต้นไป จากเหตุการณ์นี้ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้แล้ว นักเรียนและท่านผู้ปกครองจะได้รับอีเมล์แจ้งข้อมูลข่าวสารจากเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ และแผนการเรียนรู้จากคุณครูหัวหน้าระดับชั้นภายในช่วงสายวันนี้

ในขณะที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

  • โรงเรียนจะยังไม่ปิดทำการโดยสมบูรณ์ แต่จะมีการจำกัดจำนวนคนเข้า-ออกภายในบริเวณโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนพร้อมต้อนรับท่านผู้ปกครองหากท่านประสงค์เข้าพบกับคุณครู แต่ขอให้ท่านโทรนัดวันและเวลากับทางโรงเรียนล่วงหน้า

  • กิจกรรมพิเศษทั้งหมดจะถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิก ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมคาร์นิวัลในวันตรุษจีน พิธีจบการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2020 กิจกรรมทัศนศึกษา และการแข่งขันกีฬาทุกประเภท กิจกรรมที่กล่าวถึงข้างต้นนี้จะมีการเลื่อนไปจัดในภายหลังหากเป็นไปได้

โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ขอให้คำมั่นสัญญากับทุกท่านว่าจะกลับมาจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนโดยทันทีหากได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางโรงเรียนจำเป็นต้องขอเวลาอย่างน้อย 72 ชั่วโมงในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดทำการ หลังจากมีประกาศจากกระทรวงอนุญาตให้โรงเรียนกลับมาเปิดสอนนักเรียนได้อีกครั้งหนึ่ง

ทางโรงเรียนจะเฝ้าติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งข้อมูลให้ท่านผู้ปกครองทราบหากโดยทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าใจและขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดช่วงปิดเทอมนี้นะครับ

CALL US
EMAIL US
OPENING HOURS

Tel: +66 (0) 2 747-4788  | Fax: +66 (0) 2 747-4988

Mon - Fri: 7:15am - 4:15pm

ACCREDITATION

Fully Accredited by the School Commission of the Western Association of Schools and Colleges (WASC)

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2010-2021 Berkeley International School, Thailand | All Rights Reserved.