• Home
  • About us
  • สาสน์จากคณะกรรมการโรงเรียน

เรียน ท่านผู้ปกครองและผู้ที่สนใจที่จะนำบุตรหลานของท่านศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ ทุกท่าน

ทางเราต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเบิร์คลีย์ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการนำบุตรหลานของท่านมาเรียนที่โรงเรียนเบิร์คลีย์ ซึ่งทางเรามีความมั่นใจในความเป็นโรงเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง ด้วยสัดส่วนของนักเรียนที่มาจากชาติตะวันตกมากกว่า 60%, เอเชียประมาณ 10%, คนไทยคัดสรรแล้วประมาณ 30% และครูประจำชั้นเป็นครูชาวตะวันตก เจ้าของภาษาอังกฤษทั้งหมด และ ขณะนี้เรามีเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองที่มีความจำนงอยากให้บุตรหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนเบิร์คลีย์จนในขณะนี้โรงเรียนของเราหลายชั้นได้เต็มจนต้องมี waiting list แล้ว

สิ่งที่ผู้ปกครองหลายท่านของโรงเรียนเบิร์คลีย์ได้กล่าวชื่นชมถึงบุตรหลาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำเนียงภาษาอังกฤษที่ชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษาอังกฤษ ซึ่งต่างจากโรงเรียนอินเตอร์หลายๆ โรงเรียนที่มีนักเรียนไทย 95% รวมถึงเรื่องที่นักเรียนของเรามีความช่างพูด ช่างคิด กล้าถาม กล้าตอบ และจินตนาการที่น่าประหลาดใจ ซึ่งเป็นจุดเด่นของเด็กชาวตะวันตก จะถูกนำมาหลอมรวมกับลูกหลานของท่าน พร้อมกับซึมซับวัฒนธรรมไทยจากที่บ้านของท่าน ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาในระบบเก่าที่ผ่านมาที่เป็นการท่องจำเป็นหลัก ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติ (นักเรียนเบิร์คลีย์มาจาก 32 ชาติ และมากกว่า 60% เป็นชาวตะวันตก) ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารที่เบิร์คลีย์ทั้งในและนอกห้องเรียน นักเรียนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษในหลายรูปแบบ และสถานการณ์ ผู้ปกครองไทยจึงมั่นใจได้ว่าลูกหลานของท่านจะได้มีการพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษทั้งทางการพูด ฟัง อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษที่แท้จริงแบบต้นฉบับ โดยมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน

วิถีความเป็นนานาชาติ บนมิตรภาพที่ยั่งยืน

มีความเชื่อที่ผิดว่า เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแล้วเพื่อนจะน้อย เพราะนักเรียนต่างชาติจะกลับประเทศเขา ซึ่งโรงเรียนอื่นอาจจะใช่ แต่โรงเรียนเราแตกต่าง ที่เบิร์คลีย์ของเรามุ่งเน้นความเป็นนานาชาติที่ผสมผสานความเป็นตะวันตกและตะวันออกอย่างสมดุล ครอบครัวของนักเรียนต่างชาติที่เบิร์คลีย์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ และตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในประเทศไทยอย่างถาวร ดังนั้น ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่านักเรียนต่างชาติที่เบิร์คลีย์เป็นนักเรียนที่จะศึกษาที่เบิร์คลีย์อย่างยาวนาน นักเรียนไทยจะได้ซึมซับความเป็นตะวันตก ทั้งด้านความคิด และ การพัฒนาทางด้านทักษะ อีกทั้งนักเรียนทั้งไทย และ ต่างชาติจะมีมิตรภาพที่ยาวนาน และ เครือข่ายที่แน่นแฟ้นจากเด็กจนโต ซึ่งจะนำประโยชน์อย่างมากมายในระดับนานาชาติให้แก่บุตรหลานของท่าน ซึ่งไม่สามารถหาโอกาสได้ง่ายในโลกปัจจุบัน พร้อมกับซึมซับวัฒนธรรมไทย ความเป็นไทยจากที่บ้านของท่าน

ด้วยสภาวะแวดล้อมที่มีชาวต่างชาติ (ฝรั่ง) มากกว่า 60% จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้ลูกหลานของท่านไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเมื่อเรียนจบจากเบิร์คลีย์ จะมีความสามารถในการปรับตัวในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ทันทีตั้งแต่วันแรกของชีวิตในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

การสืบสานและคงคุณค่าความเป็นไทย

เบิร์คลีย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาษา และ วัฒนธรรมไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากกระทรวงศึกษาธิการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในรูปแบบตะวันตก ครูผู้สอนชาวไทยทุกท่านมีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย การเรียนการสอนของเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษา และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ในบริบทของความเป็นนานาชาติ เด็กนักเรียนไทยและนานาชาติจะได้ซึมซับวัฒนธรรมไทยผ่านจารีตประเพณี และกิจกรรมต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมของไทยในหลากหลายโอกาส

พัฒนาการทางด้านสุขภาพ

ทางผู้บริหารโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสุขภาพของนักเรียนควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เราจึงได้ลงทุนในเฟส 2 ในด้านการกีฬามากมาย ด้วยสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิกใหม่ 10 เลน ซึ่งจะไม่มีการเสียเปรียบสำหรับนักกีฬาในเลนริมเส้นทั้ง 2 ด้าน, สนามเทนนิสในร่ม ซึ่งสามารถเล่นได้ขณะฝนตก ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทย, สนามฟุตบอล รวมถึงโรงยิมติดแอร์อันทันสมัยโอ่โถง สำหรับบาสเกตบอล, แบดมินตัน และ ปิงปอง

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนของเราให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและสุขภาพดี รวมถึงส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา ให้มีการพัฒนาการที่ดี ได้แข่งขันกับลีคของโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

เราจึงมั่นใจว่าเด็กนักเรียนเบิร์คลีย์มีศักยภาพของการศึกษาในระดับนานาชาติบนความเป็นไทยอย่างภาคภูมิ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กไทย ทั้งทางด้านภาษา ความสามารถ ความรู้ ให้มีศักยภาพทัดเทียมระดับสากล พร้อมที่จะก้าวออกไปศึกษาต่อ ในสถานศึกษาชั้นนำของโลกได้อย่างภาคภูมิ